1.

Keli ilgai nesimatę draugai susitinka, išgeria kavinėje, paskui nutaria pratęsti namie. Tačiau, kai jau prireikia nuspręsti pas ką, visi ima teisintis - pas ką žmona pikta, pas ką - uošvienė. Tik vienas iš vyrukų drąsiai taria:
- Važiuojam pas mane, uošvienė valgyt padarys, žmona stalą paserviruos...
Nuvažiuoja - ir iš tiesų - uošvienė tik šypsosi, valgyt ruošia, žmona stalą greit užtiesia, alaus iš šaldytuvo atneša, užkandėlės... Draugai nustebę:
- Tai kaip čia yra, papasakok?
- Na, suprantat.. Turėjau aš katiną...
- Tu apie žmoną su uošviene papasakok, ne apie katiną.
- Palaukit, viską iš eilės. Taigi turėjau aš katiną. Ir jis kartą pridarė ant kilimo. Aš jam ir pasakiau: "kad daugiau taip nebūtų, tai tau pirmas įspėjimas".
- Na?
- O po kelių savaičių jis vėl padarė ant kilimo. Aš jam ir sakau: "kad daugiau taip nebūtų, tai tau antras įspėjimas, o trečio įspėjimo nebus".
- Ir ką?
- Taigi, kai trečią kartą jis pavarė ant kilimo, aš jam nusukau sprandą.
- Tai pala, o koks ryšys su žmona ir uošviene?
- Žmona turi vieną įspėjima, o uošvienė - jau du.

2.

Susitinka du draugai. Vienas kitam sako:
- Žinai, mūsų mieste yra restoranas. Ir viskas ten nemokama. Valgiai nemokamai, gėrimai nemokami, šokiai iki nukritimo.
- Ir visa tai nemokamai?
- Ir kambarį nakčiai duoda nemokamai, o ryte nemokamai iškviečia taksi ir dar duoda krūvą pinigų!
- O iš kur tu žinai?
- Man žmona pasakojo.

3.

Teatras.Premjera.Anšlagas.Visi žiūrovai sėdi tyliai, susikaupę.Užgęsta šviesos. Į sceną besidairydamas išeina žmogus, kairėje rankoje laikydamas taburetę, dešinėje žvakę. Nueina į scenos vidurį, atsisėda ant taburetės, žvakę padeda šalia ir pradeda onanizuotis. Staiga salėje kažkas nusičiaudi. Vyras pašoka, pasižiūri į salės pusę ir sušunka: "Kas čia?"